Servicevilkår

 

 

Servicevilkår

 

Intro

Denne webside administreres af ZEVENET SL. På hele hjemmesiden henviser udtrykkene "vi", "os" eller "vores" til ZEVENET SL. ZEVENET SL stiller til din rådighed, brugeren, dette websted inklusive alt indhold, information, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige på denne side, forudsat at du accepterer alle de vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er etableret her.

Ved at besøge vores websted, bruge en hvilken som helst del af det og / eller købe nogle af vores produkter eller tjenester, accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne ("Servicevilkår", "Vilkår"), herunder vilkår og betingelser og politikker henvist til her og / eller tilgængelig via et link. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af webstedet, herunder uden begrænsning for brugere som browsere, producenter, kunder, sælgere og / eller indholdsbidragere.

Hvis du ikke er enig i alle vilkår og betingelser i denne aftale, skal du ikke åbne dette websted eller bruge nogen af ​​tjenesterne. Hvis disse servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse servicevilkår.

Enhver ny ejendom eller værktøj, der er inkluderet i den aktuelle butik, kan også være underlagt servicevilkårene. Du kan når som helst gennemgå den seneste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at sende opdateringer og / eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for at gennemgå ændringerne. Din fortsatte brug eller adgang til webstedet efter offentliggørelsen af ​​enhver ændring udgør accept af sådanne ændringer.

Identificerende data

I overensstemmelse med oplysningskravet i artikel 10 i lov 34 / 2002, juli 11, Informationssamfundets tjenester og elektronisk handel informerer vi dig:

  • ZEVENET SL (herefter »ZEVENET«) er et firma dedikeret til salg af produkter og tjenester af højteknologi, der anvendes på netværksmarkedet.
  • ZEVENET er registreret i Mercantile Register of Seville, Volume 5476, side 181, ark SE-92129, 1st indskrift.
  • ZEVENET med identifikationsnummer ES B91984021, er et firma beliggende på Calle Brújula 4, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (Spanien) og har i øjeblikket ansvaret for driften, ledelsen og driften af ​​hjemmesiden ZEVENET.COM.
  • ZEVENET kræver ikke nogen udtrykkelig tilladelse til at tilbyde sine produkter og tjenester.

Brugere

Adgang til og / eller brug af denne hjemmeside tildeler dig betingelsen for brugeren, som accepterer, fra sådan adgang og / eller brug, de generelle betingelser for brug, der er etableret her. Ovennævnte betingelser gælder uanset de almindelige kontraktbetingelser, som i deres tilfælde er obligatoriske.

Ved at acceptere disse Servicevilkår erklærer du, at du i det mindste har en lovlig alder i dit bopælsland, eller at du har lovlig alder i dit bopælsland og har givet os dit samtykke til at lade nogen af ​​dine mindreårige bruge dette internet side.

Website brug

ZEVENET.COM giver adgang til en lang række produkter, informationer, tjenester, programmer eller data (i det følgende "indholdet") på Internettet, der tilhører ZEVENET, eller til tredjeparter, som brugeren kan have adgang til. Brugeren påtager sig ansvaret for brugen af ​​hjemmesiden. Dette ansvar strækker sig til den registrering, der er nødvendig for at få adgang til bestemte tjenester eller indhold. I dette register er brugeren ansvarlig for at give sandfærdige og lovlige oplysninger. Som et resultat af denne registrering kan brugeren få en adgangskode, som han er ansvarlig for, og forpligter sig til at gøre flittig og fortrolig brug af den. Brugeren forpligter sig til at gøre passende brug af det indhold og de tjenester, der tilbydes af ZEVENET via sit websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovligt eller uautoriseret formål, eller du må ikke bruge Tjenesten, overtræder nogen lov i din jurisdiktion (herunder men ikke begrænset til ophavsretlige love).

Du må ikke overføre nogen orm eller virus eller nogen kode med ødelæggende karakter. Enhver overtrædelse eller overtrædelse af vilkårene vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

ZEVENET forbeholder sig retten til at trække alle kommentarer og bidrag, der krænker respekten for personens værdighed, der er diskriminerende, fremmedhad, racistisk, pornografisk, der forsøger mod ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhed eller som efter vores mening vil ikke være egnet til offentliggørelse. Under alle omstændigheder er ZEVENET ikke ansvarlig inden for de grænser, der er fastsat i loven, for de udtalelser, der udtrykkes af brugerne på sit websted eller gennem noget deltagelsesværktøj.

Intellektuel og industriel ejendomsret

Alle karakteristiske tegn, varemærker, handelsnavne, indhold, struktur, design og form for præsentation af elementerne og enhver anden information, der vises på dette websted, tilhører ZEVENET af sig selv eller som ansøger og er beskyttet af industriel og intellektuel ejendom rettigheder.

Det er forbudt reproduktion, transformation, distribution, offentlig kommunikation og generelt enhver anden form for udnyttelse af de elementer, der er henvist til i det foregående afsnit af brugeren uden udtrykkelig tilladelse fra ZEVENET.

Brugeren skal afholde sig fra at anvende midler, der kan undertrykke, ændre, unddrage eller manipulere beskyttelsesanordninger eller sikkerhedssystemer, der kan installeres, og som medfører risiko for eller beskadigelse eller deaktivering af hjemmesiden og / eller dens indhold.

ZEVENET er ikke ansvarlig for eventuel upassende brug af tredjepart på denne webside og heller ikke for de oplysninger, der transmitteres gennem den til tredjepart. Brugen af ​​det indhold, som brugeren kan foretage, og de mulige konsekvenser eller skader, der måtte opstå, er brugerens eneste ansvar. ZEVENET er udelukket for skader og tab af enhver art, der er forårsaget af brugere ved brug af links, mapper og søgeværktøjer, som giver brugerne adgang til websteder, der tilhører og / eller administreres af tredjepart, samt tilstedeværelsen af ​​vira eller andet ondsindet koder i indholdet, der kan forårsage enhver form for skade på computersystemet, elektroniske dokumenter eller brugerfiler. ZEVENET forbeholder sig retten til at udøve de juridiske handlinger, den finder passende, afledt af enhver ulovlig anvendelse af tredjepart af indholdet på sit websted.

Nægtelse af ansvar

ZEVENET er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art, der kan forårsage for eksempel: fejl eller udeladelser i indholdet, manglende tilgængelighed af hjemmesiden eller transmission af vira eller ondsindede eller skadelige programmer i indholdet, på trods af at vedtaget alle nødvendige teknologiske foranstaltninger for at undgå det.

Modifikationer

ZEVENET forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage de ændringer, som den anser for hensigtsmæssige på sit websted, at kunne ændre, slette eller tilføje både indholdet og tjenesterne gennem det og den måde, hvorpå disse præsenteres eller findes i din portal

I tilfælde af eksterne links eller hyperlinks til andre internetsteder, der er tilgængelige på vegne af domænet, udøver ZEVENET ikke nogen form for kontrol over nævnte websteder og indhold. ZEVENET påtager sig intet ansvar for indholdet af et link, der tilhører et tredjepartswebsted, og det garanterer heller ikke den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, amplitude, rigtighed, gyldighed og forfatning af materiale eller information indeholdt i nogen af hyperlinks eller andre internetsider. Ligeledes vil inkluderingen af ​​disse eksterne forbindelser ikke antyde nogen form for tilknytning, fusion eller deltagelse med de tilsluttede enheder.

Retten til udelukkelse

ZEVENET forbeholder sig retten til at nægte eller trække adgang til portalen og / eller de tjenester, der tilbydes uden forudgående varsel, alene eller af en tredjepart, til de brugere, der ikke overholder de almindelige brugsbetingelser.

Generelt

ZEVENET vil forfølge tilsidesættelsen af ​​betingelserne samt enhver ukorrekt brug af sin portal og udøve alle civile og kriminelle handlinger, der måtte svare til loven.

Ændring og varighed af de nuværende betingelser

ZEVENET kan til enhver tid ændre de her angivne betingelser. ZEVENET vil offentliggøre alle de ændringer, der er foretaget på de betingelser, der er fastsat her i samme portal. Enhver ændring af dette dokument registreres behørigt efter dato for ikrafttræden for senere høring på denne side.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

Forholdet mellem ZEVENET og brugeren, i tilfælde af at brugeren er et selskab, vil blive underlagt de nuværende spanske regler, og enhver tvist vil blive forelagt for domstolene og tribunalerne i Sevilla.

I tilfælde af, at en bruger er en person, kan han vælge at udøve sin ret til at etablere den tilsvarende jurisdiktion som fastlagt ved kongelig lovdekret 1 / 2007 af november 16, der godkender den reviderede tekst til den almindelige lov om forsvar af forbrugere og brugere og andre supplerende love.

Almindelige Betingelser

Vi forbeholder os ret til at nægte tjenesten til enhver, uanset hvilken som helst årsag.

Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan overføres uden kryptering og indebærer (a) transmission over flere netværk, og (b) ændringer for at overholde og tilpasse de tekniske krav, der er nødvendige for at forbinde netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid under overførslen over netværket.

Du accepterer ikke at gengive, kopiere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten / Produktet, brugen af ​​Tjenesten / Produktet eller adgang til Tjenesten / Produktet eller enhver kontakt på det websted, gennem hvilket tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skrev tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne kontrakt, er kun inkluderet for bekvemmelighed og vil ikke blive begrænset eller berørt af disse vilkår.

Modifikationer af ydelser og priser

Priserne på vores produkter og tjenester kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os ret til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (eller enhver del eller indhold deraf) uden forudgående varsel, men de får besked via e-mail. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, prisændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

Produkter og services

Visse produkter eller tjenester kan være tilgængelige online udelukkende via internettet. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er kun genstand for retur eller udveksling i overensstemmelse med vores Returpolitik.

Vi har gjort alt for at vise de farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at farverne på din skærm er korrekte.

Vi forbeholder os ret, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til nogen person eller virksomhed, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret i en sag-til-sag-undersøgelse. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af ethvert produkt eller service, vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan ændres til enhver tid uden varsel efter eget skøn. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud på ethvert produkt eller en tjeneste annulleres, når det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af ​​nogen af ​​de produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, der er købt eller erhvervet af dig, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten bliver rettet.

Nøjagtighed af fakturerings- og kontooplysninger

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver købsordre, der er modtaget. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere beløb købt pr. Person, pr. Virksomhed, pr. Forhandler, partner eller ordre.

På det tidspunkt, hvor der foretages en ændring eller annullering af en ordre, vil vi underrette dig via e-mail eller faktureringsadresse eller telefonnummer, der blev leveret på tidspunktet for indkøbsordren.

Du accepterer at give os de nødvendige, opdaterede og nøjagtige regnskabsoplysninger for alle de køb, du foretager. Du accepterer at opdatere dine regnskabsoplysninger og andre oplysninger, herunder din e-mail-adresse, kreditkortnummer, udløbsdato, faktureringsadresse og / eller skatteidentifikationsnummer for at gennemføre dine transaktioner og kontakte dig.

Valgfrie værktøjer

Vi kan tilbyde dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi ikke kan overvåge eller have nogen form for kontrol eller input.

Du accepterer, at vi kan give adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "når de er tilgængelige" uden nogen garantier, repræsentation eller betingelser af nogen art og uden nogen support. Vi kan ikke have noget ansvar af nogen art fra eller relateret til din brug af disse valgfri tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af de valgfrie værktøjer, der tilbydes af webstedet, sker udelukkende på eget ansvar og skøn, og du skal sikre dig, at du er bekendt og accepterer de vilkår, som disse værktøjer giver for de tilsvarende tredjepartsleverandører.

Nogle indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores websted, kan omfatte materiale fra tredjepart.

Tredjeparts-links på dette websted kan muligvis sende dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge, evaluere indholdet eller nøjagtigheden heraf, og vi garanterer derfor ikke eller har noget ansvar for noget materiale eller websteder fra tredjepart såvel som for andre produkter eller tjenester fra tredjepart.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade i forbindelse med salg af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller enhver anden transaktion, der er foretaget i forbindelse med nogen af ​​tredjeparts websteder. Gennemgå nøje tredjeparters politikker og praksis, og sørg for, at du har forstået det korrekt, før du forpligter dig til nogen transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

Bruger kommentarer, anmeldelser og andre publikationer

Hvis du under vores anmodning sender visse specifikke publikationer (for eksempel deltagelse i konkurrencer) eller uden nogen anmodning fra vores side, for eksempel kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, enten inline, via e-mail, via post mail, eller på anden måde accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsninger kunne redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og enhver anden brug i ethvert medium alle kommentarer, du sender os.

Vi er ikke og bør ikke være forpligtet til at (1) holde nogen kommentarer hemmelige, (2) betale nogen kompensation for eventuelle kommentarer, eller (3) svare på eventuelle kommentarer.

Vi må muligvis, men er ikke forpligtet til, overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi vurderer efter vores skøn, som er ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller andet uacceptabelt indhold, der krænker intellektuel ejendomsret til nogen del af disse Servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker tredjeparts rettigheder, herunder copyright, varemærke, privatliv, personlighed eller anden personlig eller ejendomsret. Derudover er du enig i, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende, ulovligt, fornærmende eller uanstændigt materiale eller indeholde virus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af ​​tjenesten eller et andet relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, foregive at være en anden end dig selv eller noget andet, der foregiver at bedrage os eller til tredjepart såvel som oprindelsen af ​​dine kommentarer. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer, du fremsætter og for deres nøjagtighed. Vi tager ikke ansvar eller påtager os byrden ved eventuelle kommentarer, der er sendt af dig eller tredjepart.

Personlig information

Inddragelsen af ​​personlige oplysninger via onlinebutikken styres og behandles af vores privatlivspolitik og af sikkerhedsfilerne i henhold til den spanske databeskyttelseslov.

Fejl, unøjagtigheder og udeladelser

Lejlighedsvis kan der være information på vores hjemmeside eller i den leverede service / produkt, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller undladelser, der kan være relateret til produktbeskrivelser, priser, tilbud, tilbud, forsendelsesomkostninger for produktet, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler og ændre eller opdatere oplysningerne og annullere ordrer, hvis oplysninger om Tjenesten / Produktet eller på et beslægtet websted er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (inklusive efter at du har genereret din indkøbsordre).

Vi forpligter os ikke til at være forpligtet til at opdatere, reparere eller afklare i Tjenesten / Produktet eller på en tilknyttet webside, herunder uden begrænsning prisinformation, medmindre det kræves i henhold til loven. Opdateringer, der ikke er specificeret eller datoer opdateret anvendt i Tjenesten / Produktet eller på en relateret webside, bør tages for at indikere, at alle oplysningerne i Tjenesten / produktet eller på et beslægtet websted er blevet ændret eller opdateret.

Forbud mod brug

Ud over andre forbud, der er angivet i servicevilkårene, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at anmode andre om at udføre eller deltage i en ulovlig handling; (c) overtræder enhver international, føderal, provinsiel eller statslig regulering eller lov samt lokale ordinancer; (d) krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) chikanere, misbrug, fornærmelse, skade, ærekrænkelse, bagvaskelse, nedværdigelse, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at anvende falske eller vildledende oplysninger (g) Upload eller transmitter vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der kan bruges på nogen måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af ​​Tjenesten eller en relateret webside, andre websider eller Internettet; (h) indsamle eller spore personens oplysninger fra andre (i) sende spam, phish, pharm, påskud, edderkop, crawl eller skrabe; (j) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne for Tjenesten / Produktet eller enhver relateret webside, andre websider eller Internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af tjenesten / produktet eller enhver relateret side for at krænke nogen af ​​de forbudte anvendelser.

Ansvarsfraskrivelse af garantibetingelser Ansvarsbegrænsning

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller retfærdiggør ikke, at din brug af vores Service / Produkt er uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af Tjenesten / produktet, vil være pålidelige eller præcise.

Du accepterer, at vi fra tid til anden sletter Service / Produktet i ubestemt tid eller annullerer tjenesten til enhver tid. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af ​​eller manglende evne til at bruge Tjenesten / Produktet er på din egen risiko.

ZEVENET, vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, gavehavere, leverandører, partnere, samarbejdspartnere, serviceudbydere eller licensgivere må under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab, tab, krav eller direkte eller indirekte, uheldige skader , straffe, særlige eller væsentlige skader af enhver art, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, tab af indkomst, tab af besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller anden lignende skade, erstatning (herunder forsømmelighed) baseret på strenge ansvarsaftale eller anden sag som følge af din brug af nogen af ​​de tjenester eller produkter, der er produceret ved brug af Tjenesten eller nogen anden påstand relateret på anden måde til din brug af enhver tjeneste eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til a, enhver fejl eller udeladelse af noget indhold eller ethvert tab eller skader af enhver art som følge af brug af tjenesten eller noget indhold (eller produkt), der udgives, transmitteres eller af enhver anden stilling stillet til rådighed via tjenesten , selv om det er notifi ed af sine muligheder.

Opsigelse

Forpligtelser og forpligtelser hos parter, der er afholdt før opsigelsesdagen, skal holdes aktive i denne aftale til alle formål.

Disse Servicevilkår er effektive, medmindre og indtil opsiges af dig eller af os.

Du kan til enhver tid opsige disse Servicevilkår ved at underrette os om, at du ikke længere vil bruge vores Service, eller når du ophører med at bruge vores hjemmeside eller Produkt.

Hvis du efter vores eget skøn bryder eller mistænker, at du har brudt, for at overholde enhver vilkår eller betingelser i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale når som helst uden varsel, og du er ansvarlig for alle skyldige beløb op til og inklusive datoen for opsigelse og / eller vi kan nægte dig adgang til vores Service (eller en del af den).

Komplet aftale

Manglende udøvelse af nogen ret eller bestemmelse i disse Servicevilkår må ikke udgøre en undtagelse fra en sådan ret eller bestemmelse.

Disse servicevilkår og enhver politik eller driftsregler, der er offentliggjort af os på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten / Produktet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os, styrer din brug af Tjenesten, erstatter enhver aktuelle eller tidligere kontrakt, kommunikation og forslag, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (inklusive, men ikke begrænset til, tidligere versioner af servicevilkårene).

Enhver tvetydighed i fortolkningen af ​​disse Servicevilkår kan ikke fortolkes imod skriveteamet.

Gældende lov

Disse Servicevilkår og enhver aftale, som vi kan tilbyde dig med vores Service, finder anvendelse og fortolkes i overensstemmelse med artikel 10 i Spanish Law 34 / 2002 i juli 11 om Information Society Services og Spanish Electronic Commerce.

Ændringer i Servicevilkårene

Du kan til enhver tid gennemgå den seneste version af Servicevilkårene på denne side.

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte nogen del af disse Servicevilkår ved at sende opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at regelmæssigt tjekke vores websted for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted eller Tjenesten efter udstationering af ændringer i disse Servicevilkår udgør din accept af disse ændringer.

Kontakt information

Spørgsmål om Servicevilkårene skal sendes til info@zevenet.com eller via Kontakt os form.