Sådan ændrer du størrelsen på Zevenet ADC-filsystemet med LVM

SLAGT DEN 2. maj 2017

Oversigt

Zevenet Appliances leveres i et letvægtsformat for at gøre implementeringen og installationen let på enhver platform, men hvis det kræves mere lagerplads til logningssystemet eller tilpasset applikationsintegration, er en filsystemstørrelse nødvendig.
Af den grund beskriver følgende dokument proceduren til at øge størrelsen på rodfilsystemet for en virtuel Zevenet-enhed. Denne procedure kan anvendes for apparater, der bruger LVM (Linux Volume Manager), tjek venligst om din rodpartition ( / ) kan øges med følgende kommando:

root@zva#> lvdisplay | grep "LV Path" | grep root
 LV Path        /dev/zva64/root

Bemærk: Hvis LV-stien ikke vises med værdien / Dev / zva64 / root så kan din rodpartition ikke øges.

Procedure

Tilslut den virtuelle Load Balancer ZVA-enhed en ny virtuel disk med den ønskede størrelse. I dette eksempel vil vi øge rodpartitionen ( / ) med 5 ekstra GB'er. Bemærk størrelsen af ​​/ før for at starte (Kun tilgængelig 864Mb).

root@zva#> df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/dm-0         1.9G 912M 864M 52% /

Tilslut nu en ny virtuel disk med 5 GB fra HyperVisor Client til den virtuelle load balancer.

ændre størrelse på fs virtuel disk adc

I vores eksempel vil en ny enhed blive opdaget inde i den virtuelle load balancer med enhedsnavn / Dev / xvdb.

root@zva#> fdisk -l

Disk /dev/xvda: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x08115355

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/xvda1 *    2048  999423  997376 487M 83 Linux
/dev/xvda2    999424 13694975 12695552 6.1G 8e Linux LVM
/dev/xvda3   13694976 16775167 3080192 1.5G 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/mapper/zva64-root: 1.9 GiB, 2046820352 bytes, 3997696 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/zva64-config: 488 MiB, 511705088 bytes, 999424 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/zva64-log: 3.7 GiB, 3938451456 bytes, 7692288 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/xvdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Forbered nu enheden / Dev / xvdb at indgå i LVM:

root@zva#> fdisk /dev/xvdb

Og udfør følgende handlinger.

ændre størrelse på fs virtuel disk ADC med lvm

En ny enhed med navn / Dev / xvdb1 er blevet oprettet.

root@zva#> fdisk -l /dev/xvdb

Disk /dev/xvdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa3e1a858

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/xvdb1    2048 10485759 10483712  5G 8e Linux LVM

Medtag nu den nye enhed, der allerede er oprettet / Dev / xvdb1 i LVM.

root@zva#> pvcreate /dev/xvdb1
 Physical volume "/dev/xvdb1" successfully created

ZVA-apparater inkluderer kun én volumengruppe kaldet zva64, inde i denne volumengruppe er der 3 logiske volumener, en af ​​dem administrerer rodpartitionen.

Følgende kommando viser volumengruppens størrelse og navn:

root@zva#> vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        zva64
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        6.05 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       1549
 Alloc PE / Size    1549 / 6.05 GiB
 Free PE / Size    0 / 0  
 VG UUID        EmgT1X-gPw3-f16M-kBC6-0x4s-LdS8-ymeyB6

Indsæt nu enheden / Dev / xvdb1 (5 Gb) i volumengruppen med navn zva64, vil denne volumengruppe automatisk blive øget.

root@zva#> vgextend zva64 /dev/xvdb1
 Volume group "zva64" successfully extended

Bemærk den samlede størrelse efter den seneste kommando i volumengruppen:

root@zva#> vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        zva64
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    2
 Metadata Sequence No 5
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        2
 Act PV        2
 VG Size        11.05 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       2828
 Alloc PE / Size    1549 / 6.05 GiB
 Free PE / Size    1279 / 5.00 GiB
 VG UUID        EmgT1X-gPw3-f16M-kBC6-0x4s-LdS8-ymeyB6

Nu skal den nye ledige plads tilføjes til partitionsroden (/) i det logiske volumen med navn rod. Her de oprettede logiske volumener inde i volumengruppen zva64.

root@zva#> lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/root
 LV Name        root
 VG Name        zva64
 LV UUID        EKZu18-rtrq-Fii5-3hCq-JIQh-OGG3-TQhbzU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:25:23 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        1.91 GiB
 Current LE       488
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/config
 LV Name        config
 VG Name        zva64
 LV UUID        tHSNAl-BAhc-4WeJ-7c24-23lW-91pD-xwATuq
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:26:39 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        488.00 MiB
 Current LE       122
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:1
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/log
 LV Name        log
 VG Name        zva64
 LV UUID        vjduEj-zLnx-tTEh-FJN6-SrOJ-iwdp-TGi3Sn
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:26:49 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        3.67 GiB
 Current LE       939
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:2

Udvid den navngivne logiske volumen rod med den ekstra ledige plads i systemet (5 ekstra GB) som følger:

root@zva#> lvextend -l +100%FREE /dev/zva64/root
 Size of logical volume zva64/root changed from 1.91 GiB (488 extents) to 6.90 GiB (1767 extents).
 Logical volume root successfully resized

Bemærk at nu lvdisplay viser den nye størrelse i Logical Volume med navn rod.

root@zva#> lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/root
 LV Name        root
 VG Name        zva64
 LV UUID        EKZu18-rtrq-Fii5-3hCq-JIQh-OGG3-TQhbzU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:25:23 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        6.90 GiB
 Current LE       1767
 Segments        2
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
 .
 .
 .

Til sidst ændre størrelsen på rodfilsystemet ( / ) med den nye tilgængelige størrelse:

root@zva#> resize2fs /dev/zva64/root
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem at /dev/zva64/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/zva64/root is now 1809408 (4k) blocks long.

Bekræft den nye ledige plads med følgende kommando (tilgængelig 5.6 Gb):

root@zva#> df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/dm-0         6.8G 914M 5.6G 14% /
udev            10M   0  10M  0% /dev
tmpfs           98M 4.4M  94M  5% /run
tmpfs           245M   0 245M  0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs           245M   0 245M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/zva64-config 465M 2.3M 434M  1% /usr/local/zenloadbalancer/config
/dev/mapper/zva64-log   3.6G 7.6M 3.4G  1% /var/log
/dev/xvda1        464M  33M 403M  8% /boot

På dette tidspunkt er din load balancer ændret i størrelse og klar til at skalere tjenester.

Del på:

Dokumentation i henhold til GNU Free Documentation License.

Var denne artikel til hjælp?

Relaterede artikler